Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

δημοτικό σχολείο και μουσική, τραγούδια και παιγνίδια, primary school and music, songs and games: Tρεις Ιεράρχες, 30 Ιανουαρίου, τραγούδια και ύμνο...

δημοτικό σχολείο και μουσική, τραγούδια και παιγνίδια, primary school and music, songs and games: Tρεις Ιεράρχες, 30 Ιανουαρίου, τραγούδια και ύμνο...: Η εορτή των Τριών Ιεραρχών  θεσπίστηκε τον 11ο αι. μ.Χ. για να κοπάσει η διαμάχη ανάμεσα στους χριστιανούς που υποστήριζαν έναν από το...

Δεν υπάρχουν σχόλια: