Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Οι “δέκα εντολές” για μια
καλή πορεία στο Δημοτικό
1. Προετοιμάζομαι σωστά από το απόγευμα
και όσο χρειαστεί για όλα τα μαθήματα της
επόμενης μέρας.
2. Χειρίζομαι με μέτρο όλες τις εκτός
σχολείου δραστηριότητες. Δεν αποκόπτομαι,
αλλά και δεν απορροφώμαι απ’ αυτές.
3. Φροντίζω να τελειώνω με τις καθημερινές
υποχρεώσεις μου έγκαιρα ώστε να μου
απομένει αρκετός χρόνος για ξεκούραση και
ύπνο.
4. Πριν ξεκινήσω για το σχολείο σιγουρεύομαι
ότι παίρνω μαζί μου όλα όσα πρέπει. Σ’ αυτά
συμπεριλαμβάνονται και τα σχολικά βιβλία.
5. Πηγαίνω όλες τις εργάσιμες ημέρες στο
σχολείο. Οι όποιες απουσίες είναι
αναγκαστικές και οι ελάχιστες δυνατές.

6. Κατά την παραμονή μου στο σχολείο, και
όχι μόνον, σέβομαι τους κανόνες καλής
συμπεριφοράς και ασφαλείας.
7. Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον
καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να
αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις
απ’ αυτόν.
8. Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο
μπορώ πιο σωστές απαντήσεις. Διδάσκομαι και
από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα
επαναλάβω.
9. Απευθύνομαι στο δάσκάλό μου για
οποιαδήποτε απορία μου, ακόμη και για κάποια
που φαίνεται απλοϊκή ή αδικαιολόγητη.
10. Σημειώνω προσεκτικά τις εργασίες που μου
αναθέτουν σε κάθε μάθημα για το σπίτι.
6. Κατά την παραμονή μου στο σχολείο, και
όχι μόνον, σέβομαι τους κανόνες καλής
συμπεριφοράς και ασφαλείας.
7. Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή το δάσκαλό μου στην τάξη και προσπαθώ να
αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις
απ’ αυτόν.
8. Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο
μπορώ πιο σωστές απαντήσεις. Διδάσκομαι και
από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα
επαναλάβω.
9. Απευθύνομαι στο δάσκαλό μου για
οποιαδήποτε απορία μου, ακόμη και για κάποια
που φαίνεται απλοϊκή ή αδικαιολόγητη.
10. Σημειώνω προσεκτικά τις εργασίες που μου
αναθέτουν σε κάθε μάθημα για το σπίτι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: